Disclaimer

Disclaimer

Ondanks het feit dat Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. De redactie van Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden zodat wij de nodige maatregelen kunnen nemen.

 

Privacy / persoonlijke informatie

Als u een reactie wilt sturen, zal deze worden ontvangen op het secretariaat. Daar zal erop worden toegezien, dat uw reactie wordt doorgestuurd naar de juiste bestemming, zodat uw reactie in behandeling genomen kan worden. Het secretariaat zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het aanvragen/registreren van domeinnamen, afsluiten van abonnementen e.d. Het secretariaat zal de relatie hiervan te allen tijde op de hoogte brengen. Hoewel niet iedere gebruiker zich er van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

 

Links naar andere websites

De website van Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen bevat links naar andere websites die buiten het Verrassend Leeuwen-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie aan de gebruikers van onze site. De redactie van de Ondernemersvereniging Verrassend Leeuwen is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.

Lid worden?

Geniet van de vele voordelen van een lidmaatschap bij Verrassend Leeuwen.